מספר טלפון


6740222 - 08 חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ
6740222 - 08 ק צ אא קו צינור אילת
6740222 - 08 קו צינור אילת אשקלון חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ
6740740 - 08 בירה מבשלות ישראל קרלסברג מבשלות בירה ישראל בע"מ דרך הדר
6740740 - 08 קרלסברג מבשלות בירה ישראל בע"מ