441il.com


מספר טלפון


6745008 - 08 לשכת הבריאות שירות מזון
6745011 - 08 לשכת הבריאות בריאות הסביבה
6745014 - 08 פגיה נשים עיניים אף אוזן גרון
6745101 - 08 מיון מעבדה מכון רנטגן
6745117 - 08 מכון נוירולוגי
6745129 - 08 טיפת חלב
6745198 - 08 מרפאות פנימיות
6745210 - 08 מכון להתפתחות הילד
6745215 - 08 בית מרקחת
6745218 - 08 רם 2 הל
6745218 - 08 רם 2 מנהל המרכז וסגנו
6745223 - 08 חדר לידה
6745240 - 08 אשפוז יום
6745258 - 08 מכון רנטגן
6745262 - 08 ילדים
6745263 - 08 יולדות ילדים טיפול נמרץ נשימתי
6745271 - 08 ארכיון מידע ורישום רפואי
6745274 - 08 פגיה
6745288 - 08 מעון ילדים
6745292 - 08 חדר ניתוח
6745294 - 08 נשים עיניים אף אוזן גרון
6745312 - 08 מידע ורישום רפואי
6745324 - 08 מרפאת ילדים
6745326 - 08 מרפאת שמיעה ודיבור
6745332 - 08 מטבח מעון ילדים
6745340 - 08 הסביבה הנדסת
6745354 - 08 משרד מרפאות
6745355 - 08 מרפאות בריאות הנפש
6745378 - 08 אונקולוגיה אשפוז יום
6745382 - 08 מרפאת עיניים
6745387 - 08 מכון פיזיוטרפיה
6745390 - 08 רפוי בעיסוק
6745399 - 08 פסיכיאטריה פנימית ד
6745405 - 08 י ע ל בית ספר לסיעוד
6745428 - 08 מכון פתולוגיה
6745450 - 08 מרפאת פה ולסת
6745466 - 08 מכון ריאות
6745468 - 08 מכון גסטרולוגי
6745477 - 08 מעבדה מכון רנטגן
6745500 - 08 שרותים טכניים
6745502 - 08 אורולוגיה אונקולוגיה אשפוז יום
6745522 - 08 בית ספר לסיעוד
6745523 - 08 לסיעוד בית ספר
6745555 - 08 מרכזיה ברזילי מרכז רפואי
6745555 - 08 ברזילי מרכז רפואי
6745571 - 08 אפסנאות כללית
6745573 - 08 ציוד רפואי
6745600 - 08 מנהל המרכז וסגניו
6745600 - 08 מנהל המרכז וסגנו
6745627 - 08 אורטופדיה אורולוגיה אונקולוגיה אשפוז יום
6745653 - 08 כירורגית כללית
*674567 - 08
*674568 - 08
*674569 - 08
*674570 - 08
*674572 - 08
*674575 - 08
*674576 - 08
*674577 - 08
*674578 - 08
*674580 - 08
*674581 - 08
*674584 - 08
*674585 - 08
*674586 - 08
*674587 - 08
*674588 - 08
*674591 - 08
*674597 - 08