מספר טלפון


6775222 - 08 שמשון תעסוקתית סניף שגב שלום
6775500 - 08 לשכת ראש המועצה
6775503 - 08 לשכת מזכיר המועצה
6775505 - 08 לשכת סגן ראש המועצה
6775508 - 08 היחידה לפיתוח כלכלי
6775510 - 08 הנהלת חשבונות
6775512 - 08 מחלקת (גביה (ארנונה
6775514 - 08 מדור שכר
6775517 - 08 קופאית מדור שכר
6775520 - 08 מחלקת תחבורה
6775523 - 08 מהנדס המועצה
6775525 - 08 מחלקת בטחון
6775528 - 08 חברה כלכלית
6775531 - 08 מחלקת חברה כלכלית
6775536 - 08 למען הקשיש העמותה
6775537 - 08 מרכז לגיל הרך
6775540 - 08 רכז ועדה חקלאית ושיפור חזות הישובים
6775542 - 08 תברואה רכז ועדה חקלאית ושיפור חזות הישובים
6775543 - 08 קניין המועצה
6775551 - 08 מחלקת החינוך
6775552 - 08 מתנסים (פקס) מחוז הדרום הנהלה
6775552 - 08 מתנס מחלקת החינוך
6775553 - 08 הנהח מתנס
6775555 - 08 מרכזיה חוף אשקלון מועצה אזורית
6775557 - 08 מדור גנים
6775561 - 08 רכזת הכשרה
6775562 - 08 מדור ספורט
6775565 - 08 מדור תרבות
6775566 - 08 ספריה אזורית
6775570 - 08 שרות פסיכולוגי
6775574 - 08 אולפן המוסיקה
6775581 - 08 'פקס'
6775586 - 08 רב המועצה הרב יעקב אביטן
6775591 - 08 העמותה למען הקשיש
6775709 - 08 אגף הכספים
6775911 - 08 סבן אלקטרוניקס