מספר טלפון


6776100 - 08 מנכל מזכירות גזברות מנהל המשק החקלאי
6776102 - 08 מנהלן כפר סילבר מוסד חינוכי התישבותי
6776103 - 08 גזברות מנהל המשק החקלאי
6776110 - 08 (פקס) קניין מנכל מזכירות גזברות מנהל המשק החקלאי
6776111 - 08 כפר סילבר מוסד חינוכי התישבותי
6776112 - 08 ביהס מנהל
6776120 - 08 חטיבת ביניים
6776127 - 08 מנהל הפנמיה
6776128 - 08 מנהל הפנמיה
6776129 - 08 מנהל הפנמיה
6776130 - 08 מנהל המשק החקלאי
6776133 - 08 קניין מנכל מזכירות גזברות מנהל המשק החקלאי
6776146 - 08 מזכירות גזברות מנהל המשק החקלאי
6776200 - 08 אשקלון הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ באזור הדרום
6776333 - 08 אשקלון
6776651 - 08 ליבנזון אלכס וויטה
6776777 - 08 יורונט קווי זהב (2991) בע"מ