מספר טלפון


6790222 - 08 אשקלון אילת אופקים מזרחי ישיר למינויים לדוברי אנגלית
6790300 - 08 מרכזיה צ ל פ גל תעשיות בעמ
6790301 - 08 לשכת מנכל
6790304 - 08 משאבי אנוש
6790306 - 08 מנהל תפעול
6790310 - 08 שיווק צ ל פ תעשיות בע"מ
6790359 - 08 הנהלת חשבונות
6790359 - 08 הנהח שיווק צ ל פ תעשיות בע"מ
6790550 - 08 (פקס) מרפאה מרכזית
6790555 - 08 מרפאה מרכזית
6790664 - 08 לנצר איילת וירון