מספר טלפון


6792213 - 08 פיקוח על חניה ושילוט
6792214 - 08 הממונה על הבטיחות
6792222 - 08 מרכזיה ראשית עיריית
6792235 - 08 המחלקה לכח אדם ושכר
6792240 - 08 המחלקה לקשרי חוץ
6792244 - 08 הלשכה המשפטית
6792254 - 08 מדור מדידות
6792255 - 08 קופה מדור מדידות
6792280 - 08 חברי מועצת העיר
6792290 - 08 המחלקה לתכנון
6792301 - 08 לשכת סגן ראש העיר מר יורי זמושצ'יק
6792302 - 08 סמנכל לחינוך וחברה
6792303 - 08 המחלקה למינהל וכספים
6792305 - 08 רישום ומידע לגני ילדים
6792306 - 08 מוקד עירוני לחיוג מסלולרי ומחוץ לעיר
6792308 - 08 המחלקה למשק ואחזקה
6792310 - 08 יחידת אכיפה
6792313 - 08 המחלקה הפדגוגית
6792314 - 08 רווחה חינוכית ולהנחלת הלשון
6792325 - 08 האגף לשיפור פני העיר
6792329 - 08 אגף ההכנסות
6792331 - 08 מחלקת עסקים
6792332 - 08 המחלקה לבטחון ושרותי חרום
6792334 - 08 מחלקת תברואה
6792335 - 08 מחלקת רישוי עסקים והדברה
6792337 - 08 אגף המים והביוב
6792340 - 08 סמנכל לכספים
6792345 - 08 הנהלת חשבונות
6792352 - 08 יחידת המגורים
6792355 - 08 מהנדס העיר
6792357 - 08 נכסים ומידע גאוגרפי
6792360 - 08 מנכל העירייה
6792362 - 08 המחלקה לתעבורה ומאור
6792363 - 08 האגודה לתרבות הדיור
6792364 - 08 אגף הביצוע
6792365 - 08 מדור המכרזים
6792366 - 08 רישוי ופיקוח על הבניה
6792371 - 08 מבקר העירייה
6792373 - 08 המחלקה לתיירות וארועים
6792376 - 08 קידום תעשיה
6792380 - 08 לשכת ראש העיר מר בני וקנין
6792382 - 08 לשכת ממ ראש העיר מר שבתאי צור
6792384 - 08 לשכת סגן ראש העיר אינג' אלי שבי
6792385 - 08 דובר העירייה
6792386 - 08 מינהל כללי ומשאבי אנוש
6792388 - 08 המחלקה לפיתוח משאבי אנוש
6792396 - 08 האגף לתכנון אסטרטגי
6792501 - 08 מנכל העירייה
6792502 - 08 הלשכה המשפטית
6792503 - 08 מינהל הכספים
6792504 - 08 לשכת סגן ראש העיר אלי שבו
6792508 - 08 לשכת ראש העיר בני וקנין
6792509 - 08 מינהל ההנדסה
*679251 - 08
*679252 - 08