מספר טלפון


6796222 - 08 נאות אשקלון
6796333 - 08 אשקלון אשקלון אילת אופקים הנהלת מרחב דרום