מספר טלפון


6800100 - 08 בית שיקמה בית סיעודי
6800111 - 08 סעד קיבוץ מרכזיה
*680020 - 08
*680021 - 08
*680022 - 08
*680023 - 08
*680024 - 08
*680025 - 08
*680026 - 08
*680027 - 08
*680028 - 08
*680029 - 08
*680030 - 08
*680031 - 08
*680032 - 08
*680033 - 08
*680034 - 08
*680035 - 08
6800361 - 08 אחינועם גולן תכשיטיה
6800372 - 08 מוטי 'רופא' לוין
6800372 - 08 ד"ר לוין בית הרופא
6800376 - 08 אקונומיה סעד קיבוץ מרכזיה
6800377 - 08 בית ספר דעת מזכירה
6800381 - 08 גזר סככת מיון
6800390 - 08 אוכל חדר
6800394 - 08 הנהלת חשבונות
6800396 - 08 מזכיר הקהילה
6800398 - 08 כל בו
6800400 - 08 גזבר גדש בית ספר דעת מזכירה
6800401 - 08 פיטום לול
6800402 - 08 מוסך כל בו
6800404 - 08 סעד מזכירות קבוצת
6800405 - 08 חברה מזכיר
6800410 - 08 מסגריה מרכז משק
6800411 - 08 מרכז משק
6800412 - 08 מרפאת עומר מעבדה מחוזית
6800412 - 08 מרפאה מסגריה מרכז משק
6800419 - 08 פופלי מזון צפרים ופופקורן מעולה
6800422 - 08 רפת
6800423 - 08 גדש בית ספר דעת מזכירה
6800424 - 08 יריעות פוליפרופילן "סיפן"
6800425 - 08 סיפן יריעות פוליפרופילן
6800435 - 08 בר"ט אהרלה
6800436 - 08 פולק דוד
6800437 - 08 אל עמי ריקה
6800438 - 08 יניב הדס
6800438 - 08 רוזנטלר שלומית
6800439 - 08 בר"ט דורית
*680044 - 08
6800450 - 08 אפשטיין יכין
6800451 - 08 לנדאו אחינועם
6800453 - 08 דביר לבנת
6800454 - 08 דן יריב
6800460 - 08 הוך אייזיק רופאים וג'יין
6800460 - 08 בית הרופא דר הוך
6800464 - 08 כהן נילי
6800469 - 08 גולן אשר ואחינועם
*680047 - 08
6800480 - 08 אבן חיים משה ועפרה
6800487 - 08 בן עמי צור ונטע
6800489 - 08 דביר נוגה
6800489 - 08 שהם לימור
*680049 - 08
*680050 - 08
*680051 - 08
6800520 - 08 קופלוביץ ריקי
6800521 - 08 אבירם אוהד
6800529 - 08 צור עוזי
6800531 - 08 ברט רונית ואהרלה
6800532 - 08 שלוין יוסף
6800533 - 08 שרם תמי
6800534 - 08 עברון יובל ודבורה
6800535 - 08 אריאל דני ואילנה
6800536 - 08 חממה גזר סככת מיון
*680054 - 08
*680055 - 08
*680058 - 08
*680059 - 08