מספר טלפון


*680320 - 08
*680321 - 08
*680322 - 08
*680323 - 08
*680324 - 08
*680325 - 08
*680326 - 08
*680327 - 08
*680328 - 08
*680329 - 08
*680330 - 08
*680331 - 08
*680332 - 08
*680333 - 08
*680334 - 08
*680335 - 08
6803361 - 08 יהוד רוני
6803362 - 08 רפפורט טל
6803363 - 08 ברנדס יניב
6803364 - 08 רוז אלכסנדר
6803365 - 08 פינגלרנט ישי
6803367 - 08 בירנבאום בועז
*680340 - 08
*680341 - 08
*680342 - 08
*680343 - 08
*680344 - 08
*680345 - 08
6803460 - 08 גולדברג פנחס
6803461 - 08 בלייר יוסי ואפרת
6803462 - 08 מוסטוסלובסקי מרקוס ויהודית
*680350 - 08
*680351 - 08
*680352 - 08
*680353 - 08
6803543 - 08 שניידרמן דינה
6803547 - 08 שרגורודסקי שרה
6803601 - 08 מעבדת אלקטרוניקה
6803602 - 08 שמירה קשב (פקס) ריכוז קניות
6803606 - 08 חינוך משרד חדרי סיעוד
6803642 - 08 ריכוז קניות
6803645 - 08 עיסוקון ע נ ת מכבסת נסים
6803646 - 08 חדרי סיעוד
6803650 - 08 פנצ'ריה נגריה מסגריה מרפאת שיניים
6803652 - 08 מסגריה מרפאת שיניים
6803654 - 08 ענפי בעלי חיים
6803655 - 08 רפת ענפי בעלי חיים
6803656 - 08 ענפי שדה משרד
6803657 - 08 נגריה מסגריה מרפאת שיניים
*680366 - 08
6803673 - 08 ענפי שרותים כל בו
6803675 - 08 מזכיר משק
6803676 - 08 משאבי אנוש
6803711 - 08 ע נ ת מכבסת נסים
6803718 - 08 מזכיר קהילתי
6803719 - 08 מכבסת נסים
6803727 - 08 דקו קונדטוריה