מספר טלפון


6804111 - 08 מפלסים קיבוץ
6804200 - 08 (פקס) מפעל מסמ
6804201 - 08 מפעל מסמ
6804203 - 08 מפעל זיו
6804215 - 08 ביתן שמירה
6804223 - 08 מרכז ארוח קבוצות
6804226 - 08 מרפאה הנהלת חשבונות
6804226 - 08 מרפאת מרפאת יישוב מוקד ביהח ברזילי
6804228 - 08 חדר אוכל
6804230 - 08 אקונומיה ארכיון מרפאה הנהלת חשבונות
6804231 - 08 מועדון וחדר עיון
6804232 - 08 מזכיר מפלסים קיבוץ
6804233 - 08 מרכז משק
6804234 - 08 (פקס) מרכז משק
*680424 - 08
*680425 - 08
6804260 - 08 וינשטיין אברהם
6804263 - 08 פינקחשטיין הלה
6804264 - 08 פינרמן יהודה והניה
6804266 - 08 דגטיאר אידה
6804268 - 08 יותם רות
*680427 - 08
*680428 - 08
*680429 - 08
*680430 - 08
*680431 - 08
*680432 - 08
6804330 - 08 קופרשטין רמי וליאת
6804332 - 08 ניר אסף ואלה
6804333 - 08 ברונפמן אילנה
6804334 - 08 אפטר אילן
6804338 - 08 לב אוסבלדו
6804339 - 08 קרן איציק
*680434 - 08
6804350 - 08 דובוביק ולרי ומאשא
6804351 - 08 אשורי אביעזר
6804352 - 08 גור יפית
6804356 - 08 ארז עמית
6804357 - 08 ארכיון מרפאה הנהלת חשבונות
6804359 - 08 שפילפוייגל פסיה
6804361 - 08 קרימר סליה
6804365 - 08 גבאי אלברט
6804366 - 08 טיטיבסקי לזרו וקלרה
6804367 - 08 בראודה חנן ורחל
6804369 - 08 כספי דבורה ושמעון
*680437 - 08
*680438 - 08
*680439 - 08
6804401 - 08 לוין אתי
6804402 - 08 ידלין רינת
6804403 - 08 גולדנברג אדי
6804404 - 08 גל חדווה
6804408 - 08 קישיצקי אלברטו
6804411 - 08 כהן אמיר
6804412 - 08 שוורצמן יורי ושוש
6804418 - 08 זמיר אבנר
6804420 - 08 טופל אלדד
6804423 - 08 כחלון אבי
6804424 - 08 פלג ליאור
6804426 - 08 כרמי רז
6804427 - 08 בלס בושמת
6804428 - 08 קרימר עמוס
6804430 - 08 ארז יניב
6804431 - 08 שי לביא
6804432 - 08 אפטר יפעת
6804435 - 08 מגן אורן
6804439 - 08 טופל מירב
*680444 - 08
*680445 - 08
*680446 - 08
*680447 - 08
*680448 - 08
*680449 - 08