מספר טלפון


6805211 - 08 נחל עוז קיבוץ
6805212 - 08 רכוז פרויקטים
6805213 - 08 לול הודים
6805214 - 08 מרפאה פקס) עוזכות) רכוז פרויקטים
6805220 - 08 עוזת מזכירה
6805220 - 08 עוזת עבוד מתכת אלקטרו כימי דנ הנגב
6805221 - 08 עוזת עבוד מתכת אלקטרו כימי דנ הנגב
6805222 - 08 עוזת מנהל
6805236 - 08 חשמליה עוזת מנהל
6805237 - 08 מחשב השקיה
6805239 - 08 מוסך מחשב השקיה
*680524 - 08
*680525 - 08
*680526 - 08
*680527 - 08
*680528 - 08
*680529 - 08
*680530 - 08
*680531 - 08
*680532 - 08
*680533 - 08
*680534 - 08
*680535 - 08
*680536 - 08
*680537 - 08
*680538 - 08
*680539 - 08
6805400 - 08 אקונומיה בית ועדת חינוך
6805405 - 08 מרפאה וטרינרית
6805408 - 08 משרד גיש
6805416 - 08 שמש שרון קיבוץ
6805417 - 08 כץ רקפת קיבוץ
6805418 - 08 הלוי איה קיבוץ
6805418 - 08 שפר הילה קיבוץ
6805419 - 08 דלומי אריאל קיבוץ
6805419 - 08 פרמן דרור
*680542 - 08
*680543 - 08
*680544 - 08
6805452 - 08 דותן חני ואריה (דאום) קיבוץ
6805455 - 08 גולן יניב קיבוץ
6805456 - 08 טורבטי יובל קיבוץ
6805457 - 08 שהם בטי קיבוץ
6805458 - 08 אליעז מור קיבוץ
6805459 - 08 ענבר נאור קיבוץ
6805460 - 08 שלהב ורד קיבוץ
6805462 - 08 ליבנה ישראלה וחיים קיבוץ
6805463 - 08 הראל ציפי ומוישלה קיבוץ
6805464 - 08 פיורנטינו נורית ויהודה קיבוץ
6805465 - 08 יוספה רויטל קיבוץ
6805466 - 08 עידן דבורלה ודודי קיבוץ
*680547 - 08
6805482 - 08 רוזמצוויג שרה קיבוץ
6805848 - 08 נוה זאב