מספר טלפון


6806200 - 08 מפעלי מפעלי מכללת הנגב מרכזיה
6806204 - 08 מפעלי מכללת הנגב מרכזיה
6806207 - 08 היחידה לתכנון אסטרטגי
6806211 - 08 מפעלי שער הנגב בע"מ
6806214 - 08 הנהלת חשבונות
6806216 - 08 סגן ראש המועצה ומזכיר המועצה
6806218 - 08 גזבר המועצה
6806219 - 08 מדור שכר
6806225 - 08 לשכת ראש המועצה
6806237 - 08 לשכת ראש המועצה
6806244 - 08 מחלקת תחבורה
6806245 - 08 שער מכבסה אזורית
6806264 - 08 מדור שכר
6806279 - 08 הנהלת חשבונות
6806373 - 08 תלמי הנגב מוסך אזורי
6806381 - 08 מערך מיון תפוחי אדמה
6806384 - 08 קירור תפוחי אדמה
6806390 - 08 עוף קור משחטה
6806410 - 08 תפוד מפעלי עיבוד תפוחי אדמה
6806420 - 08 מכון קליפים ופרי ליצוא
6806425 - 08 מנפטת הכותנה
6806430 - 08 יחידת המחשב
6806443 - 08 הנגב תלמי הנגב חוף אשקלון שער
6806445 - 08 אורט תעשייתי
6806445 - 08 בית ספר אורט