מספר טלפון


6807100 - 08 מ ד א רהט עצמאית
6807111 - 08 רוחמה קיבוץ
6807176 - 08 המברשת מפעל
6807177 - 08 המברשת בע"מ ראה מברשת
6807177 - 08 המברשת בע"מ ביח"ר לייצור מברשות
6807177 - 08 המברשת מפעל
6807258 - 08 שיפר לילי ונתי קיבוץ
6807266 - 08 פקס) מגה) באי ייצור מבנים ניידים בע"מ
6807297 - 08 מגה באי ייצור מבנים ניידים בע"מ
6807440 - 08 מגה באי ייצור מבנים ניידים בע"מ
6807471 - 08 כהן ליאת ואיתן קיבוץ