מספר טלפון


6808011 - 08 דורות קבוצה דנ
6808036 - 08 מזכיר
6808091 - 08 הנהלת חשבונות
6808093 - 08 קייטרינג אוטומציה השקיה
6808094 - 08 מוסך חשמליה ריכוז בנין
6808095 - 08 מפעל שום כתוש מוצרי ירקות
6808096 - 08 רפת צרכניה פיזיוטרפיה סככת שלחין
6808333 - 08 תפוגן תפוד תעשיות תפוגן בע"מ
6808333 - 08 תפוד תעשיות תפוגן בע"מ
6808415 - 08 גני (דורות (אירוח כפרי
6808502 - 08 גזבר מרכז משק
6808534 - 08 רוד אברהם וגליה
6808600 - 08 מרכז משק
6808714 - 08 תמחיר הנהח
6808715 - 08 גד"ש משרד
6808716 - 08 משרד גדש
6808717 - 08 סככת שלחין
6808774 - 08 חשמליה ריכוז בנין
6808787 - 08 מזכירות מפעל שום כתוש מוצרי ירקות
6808801 - 08 חשמליה
6808802 - 08 שומר שער
6808804 - 08 משק מרכז
6808807 - 08 אוטומציה השקיה
6808808 - 08 כללי מחסן
6808809 - 08 מחסן חברים
6808810 - 08 נגריה מתפרה מרכזית
6808812 - 08 בית סיעודי
6808813 - 08 חינוך גני (דורות (אירוח כפרי
6808814 - 08 מרפאת שיניים
6808815 - 08 ריכוז בנין
6808820 - 08 צרכניה פיזיוטרפיה סככת שלחין
6808831 - 08 ארכיון בית סיעודי
6808837 - 08 יצור מנהל מפעל
6808839 - 08 משלוחים מפעל
6808840 - 08 תמחיר מפעל
6808843 - 08 נפתלי מודלים מפעל
6808844 - 08 מרפאה מרפאה מחסן חברים
6808844 - 08 ד צפון
6808845 - 08 נחום יצוא מפעל
6808848 - 08 יצוא נאוה מפעל
6808854 - 08 הדפסה
6808856 - 08 מתפרה מרכזית
6808874 - 08 פיזיוטרפיה סככת שלחין
6808875 - 08 ארוח כפרי
6808877 - 08 אולם תרבות
6808891 - 08 גזבר
6808898 - 08 (פקס) דורות קבוצה דנ
*680890 - 08