מספר טלפון


6840800 - 08 יור המועצה
6840802 - 08 סגן יור המועצה
6840804 - 08 מזכיר חינוך גזברות בטחון סגן יור המועצה
6840805 - 08 גזברות בטחון סגן יור המועצה
6840807 - 08 בטחון סגן יור המועצה
6840809 - 08 חינוך גזברות בטחון סגן יור המועצה
6840812 - 08 'יח פנים
6840813 - 08 מזכיר חינוך גזברות בטחון סגן יור המועצה
6840831 - 08 מתנ"ס קטיף
6840843 - 08 תחזוקה הסברה מתנ"ס קטיף
6840847 - 08 הסברה מתנ"ס קטיף
6840849 - 08 ועדה חקלאית
6840855 - 08 מרפאה תחזוקה הסברה מתנ"ס קטיף
6840888 - 08 חוף עזה מועצה איזורית