מספר טלפון


6872401 - 08 רז רענן
6872403 - 08 דרורית ויזהר לב
6872407 - 08 מפעל קנין
6872410 - 08 בית הארחה
6872410 - 08 גלאון קיבוץ בית הארחה
6872411 - 08 (פקס) מרכז משק
6872412 - 08 חוצן יותם
6872414 - 08 הולצמן יובל
6872415 - 08 גולן עומר
6872420 - 08 גלאון קיבוץ בית הארחה
6872422 - 08 גרינברג רוזה ומרדכי
6872423 - 08 קרים אלה ומלקום
6872424 - 08 כפרי דוד
6872502 - 08 בנין חשמליה מוסך בית הארחה
6872508 - 08 רפת לול (פקס) מזכירות טכנית חדר אוכל
6872510 - 08 גל און מפעל מאווררים ומוצרי חשמל
6872515 - 08 מזכירות גלאון קבוץ השומר הצעיר
6872516 - 08 גזבר (פקס) מרכז משק
6872518 - 08 מרכז משק
*687260 - 08
*687261 - 08
*687262 - 08
*687263 - 08
*687264 - 08
*687265 - 08
*687266 - 08
*687267 - 08
*687268 - 08
*687269 - 08
*687270 - 08
*687271 - 08
*687272 - 08
*687273 - 08
*687274 - 08
*687275 - 08
*687276 - 08
*687277 - 08
*687278 - 08
*687279 - 08
6872976 - 08 אייזנברג אברשקה