מספר טלפון


6873011 - 08 טקסטיל פולגת (0691) בע"מ
6873011 - 08 פולגת טקסטיל (0691) בע"מ
6873222 - 08 גינס פולגת פולגת ג'ינס בע"מ
6873222 - 08 פולגת ג'ינס בע"מ
6873888 - 08 בגיר 1691) בע"מ)