מספר טלפון


6874200 - 08 מרכז משק
6874203 - 08 מזכיר חדר אוכל
6874204 - 08 גזבר מרכז משק
*687421 - 08
6874222 - 08 בית גוברין תיירות
6874222 - 08 עמק גוברין מרכז תיירות
6874225 - 08 הנהלת חשבונות
6874236 - 08 בג פולימרים
6874236 - 08 מפעל בי ג'י פולימרים
6874236 - 08 מפעל בית גוברין קיבוץ
6874237 - 08 בג פולימרים
6874239 - 08 מעבדה שומרת לילה
6874240 - 08 בקרה מעבדה שומרת לילה
6874242 - 08 אחזקה בקרה מעבדה שומרת לילה
6874246 - 08 יבוא
6874247 - 08 יצוא אחזקה בקרה מעבדה שומרת לילה
6874302 - 08 מרכז משק
6874303 - 08 גזבר תכשיטי חדר אכל
6874306 - 08 כל בו
6874307 - 08 אקונומיה הנהח מזכיר מרכז משק
6874308 - 08 מזכיר מרכז משק
6874309 - 08 הנהח מזכיר מרכז משק
*687431 - 08
6874333 - 08 חדר אכל
6874390 - 08 סטודיו גרפיקה
*687440 - 08
6874412 - 08 ספריה מספרה וקוסמטיקה
6874415 - 08 גן שחף
6874418 - 08 בית תינוקות
6874420 - 08 בריכת שחיה
6874421 - 08 מועדון חשמליה גן שחף
6874424 - 08 בקר כל בו
6874427 - 08 מכוורת מוסך לול בנין (טכני)
6874433 - 08 פעוטון בית תינוקות
6874485 - 08 מכבסה קומונה סטודיו גרפיקה
6874500 - 08 מוקד עירוני בשעות העבודה
6874501 - 08 לשכת ראש העיר
6874502 - 08 לשכת ראש העיר
6874508 - 08 עובדת רווחה לעובדי העירייה
6874509 - 08 לשכת ממ ראש העיר
6874511 - 08 משרדי (המינהלה (מרכזיה
6874512 - 08 לשכת סגן ראש העיר
6874516 - 08 המחלקה לתרבות תורנית
6874518 - 08 ממונה על הכנסות העירייה
6874522 - 08 מזכיר העירייה
6874524 - 08 מחלקת נכסים תקשורת וביטוח
6874527 - 08 גזבר העיריה
6874532 - 08 הנהלת חשבונות
6874533 - 08 הנהלת חשבונות
6874536 - 08 כח אדם מחלקת
6874538 - 08 דוברת העירה
6874542 - 08 מחלקת כח אדם
6874547 - 08 השכר מדור
6874549 - 08 מדור השכר
*687455 - 08
*687456 - 08
*687457 - 08
*687458 - 08
*687463 - 08
*687464 - 08
*687468 - 08
*687471 - 08
*687472 - 08
*687474 - 08
*687475 - 08
*687476 - 08
*687492 - 08