מספר טלפון


6878111 - 08 אגף המחקר והטיפוח
6878222 - 08 קרית גת
6878444 - 08 איסכור שרותי פלדה בע"מ
6878787 - 08 פלדה מאוחדים בע"מ מפעלי
6878801 - 08 מנהל המפעל
6878805 - 08 לשכת המנכל
6878806 - 08 לשכת יור
6878810 - 08 רכש מנהל המפעל
6878812 - 08 מכירות מנהלת חשבונות ראשית
6878813 - 08 תפי כוח אדם
6878822 - 08 מרכזיה שריונית חסם יצור מוצרי בטחון (1991) בע"מ
6878824 - 08 מנהלת חשבונות ראשית
6878826 - 08 הנהלת חשבונות
6878827 - 08 יצוא רכש מנהל המפעל
6878829 - 08 מחשוב תפי כוח אדם
6878833 - 08 כוח אדם
6878837 - 08 תפי כוח אדם
6878839 - 08 הצטיידות מחשוב תפי כוח אדם