מספר טלפון


6879111 - 08 שלאון מפעלים כימיים בע"מ
6879777 - 08 האגודה למען הקשיש
6879877 - 08 (פקס) סניף מיכה
6879888 - 08 סניף מיכה