מספר טלפון


*859300 - 08
*859301 - 08
*859302 - 08
*859303 - 08
*859304 - 08
*859305 - 08
*859306 - 08
*859307 - 08
*859308 - 08
*859309 - 08
*859310 - 08
*859311 - 08
*859312 - 08
*859313 - 08
*859314 - 08
*859315 - 08
*859316 - 08
*859317 - 08
8593181 - 08 לגמי יהודית
8593182 - 08 חנניה יחיא
8593183 - 08 גיאר יהודה וסימה
8593185 - 08 גבאי אפרים
8593188 - 08 ונהי עודד
8593189 - 08 נוה שולמית
*859319 - 08
*859320 - 08
*859321 - 08
*859322 - 08
*859323 - 08
*859324 - 08
*859325 - 08
*859326 - 08
*859327 - 08
*859328 - 08
*859329 - 08
8593301 - 08 קרול דן
8593302 - 08 מלק נתן ונעמי
8593303 - 08 הלל איריס
8593305 - 08 קוצ'ינסקי שוקי ונעה
8593307 - 08 בלאו יהודה
8593308 - 08 הורוביץ שמואל אליעזר
*859331 - 08
*859332 - 08
*859333 - 08
*859334 - 08
*859335 - 08
*859336 - 08
*859337 - 08
*859338 - 08
*859339 - 08
8593444 - 08 אי סי איי טלקום בע"מ
8593501 - 08 לשכת ראש המועצה
8593503 - 08 דובר שרות פסיכולוגי
*859351 - 08
8593523 - 08 (פקס) 'מח אחזקה
8593530 - 08 גזבר המועצה
8593537 - 08 מחלקת גבייה
8593541 - 08 הנהלת חשבונות
8593550 - 08 מזכיר המועצה
8593553 - 08 רכש הנהלת חשבונות
8593553 - 08 וטרינר המועצה
8593555 - 08 גדרה מועצה מקומית מרכזיה
8593560 - 08 משמר אזרחי בטחון
8593561 - 08 המחלקה לחינוך
8593564 - 08 שרות פסיכולוגי
8593570 - 08 המחלקה לשרותים חברתיים
8593580 - 08 המועצה הדתית
8593581 - 08 ראש המועצה הדתית
8593583 - 08 מזכיר המועצה הדתית
8593775 - 08 קבלה בית הארחה
8593788 - 08 סרן דן ואהובה
*859380 - 08
*859381 - 08
8593820 - 08 ברוקנטל שלמה ויהודית
8593824 - 08 רמות אליסף ויהודית
8593825 - 08 גרוס יצחק וחנה
8593826 - 08 גרייסמן יששכר וחנה קבוץ
8593827 - 08 שץ אלעד ומיכל
8593834 - 08 הוניג מרדכי
8593840 - 08 רוימי מחניה וחרזה
8593842 - 08 זליגר יעקב וחוה
*859385 - 08
8593869 - 08 גן עצי הזית קבוץ
8593869 - 08 גן עצי הזית
8593876 - 08 בירנשטוק שלמה ויונה
8593880 - 08 אפיקי מים" פארק המים
8593880 - 08 אפיקי מים פרק המים
8593888 - 08 בית הארחה
8593888 - 08 בית ההארחה
8593890 - 08 רופא רבינוביץ הרב הושע וצילה
8593890 - 08 יוזוק ד"ר שלמה ושרה
8593897 - 08 קנרק בנצי
*859390 - 08
8593912 - 08 קלפוס ראובן ושרית
8593916 - 08 בן משה עופר וויולה קבוץ
8593917 - 08 צולק יוסף ובת שבע
8593919 - 08 רפת רופא רבינוביץ הרב הושע וצילה
*859392 - 08
*859393 - 08
*859394 - 08
*859395 - 08
*859396 - 08
*859397 - 08
*859398 - 08
*859399 - 08