מספר טלפון


9141000 - 08 ניצן פרידברג שיווק מוצרי חשמל
9141200 - 08 מודיעין עילית מועצה מקומית
9141200 - 08 קרית ספר מועצה מקומית
9141200 - 08 'מח (פקס) לשכת הרב
9141414 - 08 יש ליין שרותי יבוא ויצוא בע"מ