441il.com


מספר טלפון


9182000 - 08 דוד יחזקאל ובניו משרד ראשי
9182030 - 08 קרגו רות
9182111 - 08 ארפל אלומיניום בע"מ
9182313 - 08 מרכז שיווק רהוט מתכת ומידוף
9182315 - 08 פקס) שיווק) מרכז שיווק רהוט מתכת ומידוף
9182316 - 08 מבנים יבילים
9182319 - 08 מבנים יבילים
9182323 - 08 ארגז הארגז בע"מ תעשיות מתכת ועץ
9182323 - 08 מפעל המתכת והצביעה
9182323 - 08 הארגז בע"מ תעשיות מתכת ועץ
9182330 - 08 (פקס) הנהלה הנהלה ארגז הארגז בע"מ תעשיות מתכת ועץ
9182333 - 08 הנהלה ארגז הארגז בע"מ תעשיות מתכת ועץ
9182334 - 08 הנהלה הנהלה ארגז הארגז בע"מ תעשיות מתכת ועץ
9182349 - 08 מחלקת פרויקטים
9182360 - 08 מפעל הרכבת
9182370 - 08 אוטובוסים פקס) הרכבת) מפעל הרכבת
9182378 - 08 מחלקת נגרות בניין
9182387 - 08 מחלקת אחסון כבד
9182390 - 08 פקס) מחלקת) אחסון כבד
9182405 - 08 לב פסח
9182424 - 08 בנק דיסקונט לישראל בע"מ באזור השפלה
9182727 - 08 מרחב לודים
9182728 - 08 (פקס) מרחב לודים
9182747 - 08 משרד עירוני רפ מרכז
9182828 - 08 כסלו שרותי מכס
9182829 - 08 (פקס) כסלו שרותי מכס