מספר טלפון


9184100 - 08 שירות התעסוקה לשכות העבודה הכללית
9184222 - 08 פקס) רחובות) (פקס) היחידה לפניות הציבור
9184444 - 08 אל שפ בע"מ תד 5 בן הורקנוס אליעזר 5
9184444 - 08 שפע ארוחות ושרות
9184800 - 08 אשדוד סניף 'רובע ד