מספר טלפון


9186200 - 08 מינהלת אזור הדרום
9186622 - 08 (פקס) הצורפים בע"מ
9186666 - 08 הצורפים בע"מ