מספר טלפון


9188111 - 08 בונז'ור 6891) בע"מ סניף)
9188888 - 08 נעמן פורצלן בע"מ