מספר טלפון


9189188 - 08 (פקס) שירות לקוחות
9189189 - 08 שריג אלקטריק בע"מ משרדים והנהלה
9189198 - 08 (פקס) שריג אלקטריק בע"מ משרדים והנהלה
9189199 - 08 שירות לקוחות
9189200 - 08 סניף לוד