441il.com


מספר טלפון


*944505 - 08
9445111 - 08 מרכז רפואי מחוזי רמז
9445111 - 08 רמז מרכז רפואי
9445111 - 08 מרמ רחובות
9445123 - 08 מרכז רפואי רמז
9445176 - 08 מרכז רפואי רמז
*944520 - 08
*944521 - 08
*944522 - 08
*944523 - 08
*944524 - 08
*944525 - 08
*944526 - 08
*944527 - 08
*944528 - 08
*944529 - 08
*944530 - 08
*944531 - 08
*944532 - 08
*944533 - 08
*944534 - 08
*944535 - 08
*944536 - 08
*944537 - 08
*944538 - 08
*944539 - 08
9445401 - 08 אגף סיעודי
9445502 - 08 רלברג חנה בית אבות
9445531 - 08 גרט נדיה
9445544 - 08 נווה עמית בית אבות עש ישראל
9445611 - 08 סניף רחובות
9445706 - 08 מעבדת אלקטרוניקה
9445716 - 08 בית ילדים
9445717 - 08 בית ילדים
9445718 - 08 בית ילדים פשוש
9445719 - 08 בית ילדים סיגלית
9445727 - 08 חצרנות ילדים בנין
9445845 - 08 רחובות (פקס) קרית מלאכי
9445875 - 08 רחובות קרית מלאכי