מספר טלפון


7436001 - 09 עינת בית ברל אגף ב משה
7436002 - 09 '' בית ברל אגף ו קרן
7436003 - 09 אביגל בית ברל אגף ו חביב
7436005 - 09 סוזן פישר
7436006 - 09 קרין דניני
7436008 - 09 יונת יהלום
*743601 - 09
7436020 - 09 יעל בית ברל אגף ב קטונה
7436023 - 09 גלית בית ברל אגף ו בור
7436024 - 09 שלי בית ברל אגף ג נחמיה
7436025 - 09 ברקת בית ברל אגף ו רוזנבלט
7436028 - 09 תומר מעוז
7436029 - 09 ליבנה מיטל
*743603 - 09
*743604 - 09
7436051 - 09 אירית אנקרי
7436053 - 09 עודד ידע
7436055 - 09 אריג רמהא
7436056 - 09 שרון אפודי
7436058 - 09 ישראל אטיאס
7436059 - 09 דיקלה גולני
7436060 - 09 ורד לוי
7436063 - 09 טובה הולגרו
7436067 - 09 הסטודנטים אגודת
7436070 - 09 מאירה מדר
7436089 - 09 שני בית ברל אגף ד' אלפסי
7436095 - 09 ליל' חקק
7436096 - 09 אורית בית ברל אגף ג רביב
7436102 - 09 יניב בית ברל אגף א חמבי