מספר טלפון


7471525 - 09 מנהל משאבי אנוש
7471527 - 09 עיניים יולדות נשים נפרולוגית נוירולוגית כירורגית ב
7471555 - 09 מוקד זימון תורים מרפאות חוץ