מספר טלפון


7472104 - 09 נשים נפרולוגית לב מרפאת כאב
7472116 - 09 נוירולוגית כירורגית ב
7472124 - 09 חדר ניתוח
7472127 - 09 הרדמה גריאטריה שיקומית
7472133 - 09 טיפול נמרץ כללי
7472134 - 09 ילדים הרדמה גריאטריה שיקומית
7472137 - 09 אורולוגיה
7472142 - 09 כירורגית ילדים
7472149 - 09 אף אוזן גרון
7472151 - 09 עיניים
7472155 - 09 ריאות
7472159 - 09 טיפול נמרץ נשימתי
7472162 - 09 כירורגית ב
7472168 - 09 פנימית ג
7472173 - 09 פנימית ב
7472180 - 09 פנימית 'א
7472196 - 09 חדר ניתוח א יום
7472196 - 09 חדר ניתוח אשפוז יום
7472208 - 09 יולדות נשים נפרולוגית נוירולוגית כירורגית ב
7472209 - 09 נשים נפרולוגית נוירולוגית כירורגית ב
7472222 - 09 ילודים טיפול נמרץ נשימתי
7472224 - 09 כירורגית ב
7472227 - 09 הפרייה חוץ גופית
7472228 - 09 פגייה סי טי ממוגרפיה מחלות זיהומיות
7472235 - 09 חדר לידה קבלה
7472236 - 09 חדר ניתוח נשים
7472248 - 09 מיון נשים
7472253 - 09 גנטיקה איזוטופים אי אי גי
7472255 - 09 גריאטריה שיקומית
7472262 - 09 אחזקה מוקד
7472275 - 09 מרקחת בית
7472290 - 09 בנק הדם
7472292 - 09 משרד הדואר
7472295 - 09 בטיחות
7472312 - 09 משרד קבלה
7472321 - 09 מיון כללי
7472322 - 09 כללי מיון
7472331 - 09 מיון ילדים
7472360 - 09 לוגיסטי מוקד
7472367 - 09 דיאטה אישפוז יום ילדים
7472367 - 09 שירותי הדיאטה
7472387 - 09 מעבדה מנהל משאבי אנוש
7472408 - 09 תחבורה שירות הסוציאלי
7472415 - 09 ספרייה מעבדה מנהל משאבי אנוש
7472418 - 09 פתולוגיה גנטיקה איזוטופים אי אי גי
7472430 - 09 רנטגן פתולוגיה גנטיקה איזוטופים אי אי גי
7472439 - 09 רנטגן מרפאות
7472448 - 09 רנטגן רנטגן פתולוגיה גנטיקה איזוטופים אי אי גי
7472453 - 09 רשומות רפואיות
7472459 - 09 שירות הסוציאלי
7472459 - 09 השירות הסוציאלי
*747247 - 09
*747250 - 09
*747251 - 09
*747252 - 09
*747253 - 09
*747254 - 09
*747255 - 09
*747256 - 09
*747257 - 09
*747258 - 09
*747259 - 09
*747265 - 09
*747270 - 09
*747271 - 09
*747272 - 09
*747273 - 09
*747274 - 09
*747275 - 09
*747276 - 09
*747277 - 09
*747278 - 09
*747279 - 09
*747282 - 09
*747287 - 09
*747289 - 09
*747292 - 09
*747296 - 09
*747297 - 09
*747298 - 09