מספר טלפון


*747600 - 09
*747601 - 09
*747602 - 09
*747603 - 09
*747604 - 09
*747605 - 09
7476061 - 09 ראש צוות
7476062 - 09 ראש צוות
7476074 - 09 מהנדס המועצה
7476077 - 09 רכזת נעמת וטרינר מזכירה וטרנריה (פקס) מנהלת המחלקה
7476077 - 09 נעמת מחלקת בטחון
7476078 - 09 מזכירה ייעוץ משפטי
7476079 - 09 מזכירה מזכירה בטחון (פקס) מנהל המחלקה
7476079 - 09 רכז ישובים חדשים
7476082 - 09 מזכירה הנדסה (פקס) מזכירה מנכל
7476084 - 09 מזכירה מזכירה שרותים חברתיים
7476090 - 09 מרכזיה דרום השרון מועצה אזורית
7476090 - 09 דרום השרון מועצה אזורית מרכזיה
7476091 - 09 רכז הדרכה
7476092 - 09 מזכירה מנכל
7476095 - 09 ראש צוות
7476097 - 09 ראש צוות
7476201 - 09 קרן ברל כצנלסון
7476301 - 09 מנהלן המדרשה לאמנות
7476303 - 09 כח אדם ומינהל
7476308 - 09 לשכת ראש המכללה
7476309 - 09 חשב המכללה
7476328 - 09 רישום ומינהל תלמידים
7476329 - 09 רישום ומינהל תלמידים
7476333 - 09 מכללת בית ברל בית הספר לחינוך והשתלמויות מורים
7476339 - 09 השתלמות מורים
7476343 - 09 לחינו' בית ספר
7476349 - 09 קשרי חוץ
7476351 - 09 קשרי חוץ
7476353 - 09 הסבת עוה
7476354 - 09 הסבת עוה
7476358 - 09 המכון למורים וגננות ערביים
7476359 - 09 המכון למורים וגננות ערביים
7476362 - 09 חטיבה לתוכניות מיוחדות מזכירות ומינהל תלמידים
7476364 - 09 מזכירת ראש החטיבה
7476371 - 09 פרח פרויקט חונכות המכון לחינוך מדעי
7476376 - 09 מלל המכון למורים וגננות ערביים
7476378 - 09 חוגי נוער
7476380 - 09 חוגי נוער
7476382 - 09 מכון הטבע
7476387 - 09 דיקן הסטודנטים
7476390 - 09 לימודי אי
7476428 - 09 כח אדם ומינהל
7476432 - 09 מכינה קדם אקדמית
7476436 - 09 ספריה מרכזית
7476441 - 09 (פקס) סוכנויות בישובים קטנים
7476449 - 09 הנהלת מרכזים טכנולוגיים
7476456 - 09 אגודת סטודנטים
7476532 - 09 סניף רעננה
7476555 - 09 רעננה פקס) קלנסוה) קלנסוה
7476969 - 09 טקסס אינסטרומנטס ישראל בע"מ