מספר טלפון


7479001 - 09 הפרעות בתקשורת
7479065 - 09 יום לנפגעי ראש מרכז
7479173 - 09 אדם כח
7479777 - 09 אי די אי טכנולוגיות בע"מ הנדסת התפלה
7479801 - 09 (פקס) גביה מלא שכירים
7479809 - 09 (פקס) ועדות רפואיות לנפגעי עבודה ומס הכנסה
7479831 - 09 שיקום (פקס) גביה ממעסיקים ועוזרות בית
7479832 - 09 שיקום שיקום (פקס) גביה ממעסיקים ועוזרות בית
7479847 - 09 ייעוץ לקשיש
7479868 - 09 (פקס) נפגעי עבודה
7479888 - 09 סניף כפר סבא
7479917 - 09 יחידת ילדים
7479940 - 09 משרד קבלה
7479940 - 09 בית לוינשטיין מרכז לשקום מרכזיה