מספר טלפון


7617100 - 09 עד מאה ועשרים
7617150 - 09 מסרנו יצחק
7617152 - 09 לאוטמן אריה
7617153 - 09 כגן שלמה
7617155 - 09 מרקוביץ אסתר
7617164 - 09 אילון ברוריה
7617170 - 09 לוי דיבושי רוזט
7617174 - 09 גרינולד צילה
7617175 - 09 כהן נהרה ועירה
7617176 - 09 עוז בנימינה
7617181 - 09 איתן אלה
7617251 - 09 איתן שלמה
7617263 - 09 גבעוני יכד
7617264 - 09 יסעור הדסה
7617270 - 09 גיל דב
7617271 - 09 מרקוביץ גיזה
7617280 - 09 מתן יונה
7617281 - 09 אובלס דינה וישראל
7617283 - 09 מורל אביבה
7617284 - 09 הבר רחל ופנחס
7617285 - 09 גינוסר שולמית
7617311 - 09 אהרוני מרים וצבי
7617312 - 09 וולף שיפרה
7617313 - 09 קופולוביץ עמנואל ושרה
7617315 - 09 גולדשטיין רוזי ודוד
7617316 - 09 פומרנץ חדוה
7617318 - 09 איתן שולה
7617321 - 09 רפפורט רות ויעקב
7617326 - 09 שילה צילה ואליעזר
7617329 - 09 נחום יהושע
7617330 - 09 ריטר (ציפורה (פליציה
7617331 - 09 ברסלר לאה ושמואל
7617335 - 09 ביק מרדכי ושרה
7617341 - 09 וינשטוק שירלי
7617345 - 09 פרלמן מנחם
7617346 - 09 פרלמן בלה ומנחם
7617351 - 09 ברדמן שרה
7617360 - 09 אלנתן אסנת וצבי
7617362 - 09 בן ארי עדינה וצבי
7617364 - 09 רביד מרים ואפרים
7617369 - 09 (פקס) אלנתן אסנת וצבי
7617371 - 09 בלומנשטיק דינה
7617375 - 09 בכר אתי
7617380 - 09 דנצר אלברט ותמר
7617382 - 09 לוי רחל
7617384 - 09 גבע אסתר ויעקב
7617410 - 09 כהן יצחק
7617411 - 09 אפל בתיה
7617412 - 09 נתן תיאו
7617414 - 09 שטרקמן איזקה ואריה
7617416 - 09 הוכדורף אלימלך ותמימה
7617418 - 09 טרטקובר לילי
*761742 - 09
*761743 - 09
*761744 - 09
*761751 - 09
*761752 - 09
*761753 - 09
*761754 - 09
*761755 - 09
*761761 - 09
*761762 - 09
*761763 - 09
*761764 - 09
*761771 - 09
*761772 - 09
*761773 - 09
*761774 - 09
*761775 - 09
*761777 - 09