מספר טלפון


7640100 - 09 אגף שרות ארצי
7640133 - 09 אגף שרות ארצי
7640200 - 09 מרכזיה כוכב יאיר מועצה מקומית
7640202 - 09 לשכת ראש המועצה
7640203 - 09 גזבר המועצה
7640205 - 09 מחלקת חינוך
7640206 - 09 מחלקת תחזוקה ופיתוח
7640214 - 09 בטחון קבט
7640215 - 09 בטחון קבט
7640220 - 09 מזכירות מרכזיה כוכב יאיר מועצה מקומית
7640222 - 09 פקס) המועצה) גזבר המועצה
7640223 - 09 קופת המועצה
7640225 - 09 הנהלת חשבונות
7640226 - 09 הנהלת חשבונות
7640228 - 09 מדור גביה
7640400 - 09 קיו מולטימדיה בע"מ
7640640 - 09 טרנסאלקטריק י א בע"מ
7640641 - 09 (פקס) טרנסאלקטריק י א בע"מ