מספר טלפון


*764110 - 09
7641110 - 09 'פקס'
7641111 - 09 מרכזיה אגף הרווחה משרד ראשי
7641113 - 09 קהילתית טלויזיה
7641120 - 09 טלויזיה קהילתית
7641130 - 09 באוכליסיה המבוגרת יוספה לביא מנהלת המחלקה מחלקה לטיפול
7641131 - 09 'מח לטיפול באוכלוסיה מבוגרת
7641132 - 09 יהושע עו"ד זיוה
7641133 - 09 פישקין עו"ס משה
*764114 - 09
7641206 - 09 כפר סבא סניף
7641212 - 09 כפר סבא מעבדה איזורית
7641220 - 09 כפר סבא מכון פיזיותרפיה
7641222 - 09 כפר סבא מרפאה
7641234 - 09 כפר סבא טיפת חלב
7641300 - 09 קודיאל ר אנד ד ישראל בע"מ
7641410 - 09 אינטרסט יזמות ופיתוח
7641414 - 09 אינטרסט יזמות ופיתוח
7641414 - 09 סילבר מדיה
7641555 - 09 החברה למתנסים בע"מ