מספר טלפון


7642000 - 09 קומרס מיינד בע"מ
7642020 - 09 פקס) קומרס) מייד בע"מ
7642200 - 09 (פקס) בית גיל פז מגורי איכות לגיל הזהב
7642202 - 09 אלון משה ורחל
7642204 - 09 ערד תמר
7642206 - 09 זייטמן אסתר וירחמיאל
7642207 - 09 ספיר יצחק
7642213 - 09 סגל שרה
7642214 - 09 ביגר זהבה
7642215 - 09 איצקוביץ טובה
7642222 - 09 בית גיל פז מגורי איכות לגיל הזהב
7642243 - 09 בית ספיר " "
7642252 - 09 למדן אסתר וחיים
7642255 - 09 רביטש ברכה
7642257 - 09 אורן צבי
7642260 - 09 לייבא סמי
7642261 - 09 ישורון טובה ואליהו
7642292 - 09 (פקס) מכירות (פקס) בית גיל פז מגורי איכות לגיל הזהב
*764230 - 09
*764231 - 09
7642321 - 09 זבדי שלמה
7642324 - 09 דסקל חוה ויונה
7642325 - 09 רייזר חנה ומנדל
7642326 - 09 פז פנחס וגוסטי
7642327 - 09 טרינקר ברוניה
7642331 - 09 שפירא בלה ועמנואל
7642333 - 09 פנטה רחל
7642334 - 09 קובר רבקה וגרשון
7642335 - 09 גלינסקי אידה
7642403 - 09 חיימוביץ מלכה
7642404 - 09 זילברברג סימה
7642406 - 09 גרוסמן נעמי ומיכאל
7642410 - 09 אישוני חנה
7642412 - 09 פרל מרים
7642414 - 09 עפרון זהבה
7642415 - 09 הרלינגר חנה
7642419 - 09 כרמלי דניאל
7642421 - 09 בן ישי (ארי (בוקסבאום
7642423 - 09 מרגליות אורה בית גיל פז
7642424 - 09 רנרט אריקה
7642426 - 09 פרץ מרים
7642427 - 09 ויינר נעמי
7642429 - 09 ארואסטי לילי
7642430 - 09 פלדמן צביה
7642433 - 09 גולדשטיין רות
7642435 - 09 חיגר רחל
7642442 - 09 ליבר מרדכי
7642444 - 09 קליין יפה
7642445 - 09 כץ רות
7642446 - 09 הרשקוביץ אסתר ודו
7642447 - 09 דה בר הנלורה
7642448 - 09 מרון אשר ורבקה
*764245 - 09
7642460 - 09 כהן אסתר ויוסף
7642461 - 09 קשצנובסקי יפה
*764250 - 09
*764251 - 09
*764252 - 09
*764253 - 09
*764254 - 09
*764260 - 09
*764261 - 09
*764262 - 09
*764263 - 09
*764264 - 09
*764270 - 09
*764271 - 09
*764272 - 09
*764280 - 09
*764282 - 09