מספר טלפון


*764710 - 09
7647111 - 09 ניר אליהו" מזכירות
7647119 - 09 לול רפת פרדס כל בו
7647123 - 09 אקונומיה הנהלת חשבונות
7647124 - 09 מרפאה אקונומיה הנהלת חשבונות
7647125 - 09 מחשב תקשורת
7647128 - 09 קוסמטיקה חוות היין
7647130 - 09 על המים" גן ארועים "עדן
7647149 - 09 אתר האירוח לקבוצות ילדים קשת בענן
7647166 - 09 כל בו
7647175 - 09 מעדניה מחשב תקשורת
7647222 - 09 מפעל פלסניר
7647333 - 09 מזכירות המפעל
7647445 - 09 כפר סבא
7647447 - 09 כפר סבא
7647455 - 09 פקס) כפר) סבא
7647477 - 09 כפר סבא
7647777 - 09 פקר פלדה בע"מ חטיבת הפלדה מרכזיה