מספר טלפון


7648000 - 09 חייג איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בעמ
7648222 - 09 טבע כפר סבא בע"מ
7648302 - 09 הררי נעמי
7648306 - 09 אלפינסקי אדם ומרים
7648307 - 09 שילת צפורה
7648308 - 09 מוזר יוחנן ורות בית בכפר דיור מוגן
7648310 - 09 פישר ציפורה
7648311 - 09 ציפין יצחק וזהבה
7648314 - 09 בן דרוק יעקב ונני
7648316 - 09 שתל הלה ויוסף
7648317 - 09 ירושלים מאיר ומיכאל בית בכפר
7648325 - 09 רוזן עמרמי ד"ר אסתר
7648327 - 09 סטריקובסקי רומה ומרדכי
7648328 - 09 בן דרור שריד שושנה
7648329 - 09 מישר רותי
*764833 - 09
*764834 - 09
7648350 - 09 רפאל נטשה
7648351 - 09 אמיתי אסתר
7648353 - 09 שנבר יעקב ורבקה
7648356 - 09 גולן רותי
7648360 - 09 לוברסקי מלכה בית בכפר
7648367 - 09 לנגדורף יוכבד בית בכפר
7648368 - 09 בידרמן מרים ואלימלך
7648369 - 09 ריכטר מטילדה ומאיר
7648370 - 09 שורצולד רות אסתר
7648371 - 09 קולטון ליפמן וברוריה
7648372 - 09 לויצקי לאה
7648374 - 09 כרמל פנינה
7648379 - 09 עופר חוה ויוסף בית בכפר
7648381 - 09 מנחמי אטי
7648382 - 09 זנד מרים ושאול
7648384 - 09 מרקפלד הלה
7648385 - 09 שן דבורה ודן
7648386 - 09 ליפשיץ נחמה
7648389 - 09 ניב רותי ואורי
7648390 - 09 שרייר מריון וטוביה
7648393 - 09 זלפלד אנליזה
7648398 - 09 אברהמס אלישבע ואברהם
7648399 - 09 אורבך חנן ואלישבע
7648401 - 09 הלוי אדיר
7648402 - 09 פרלמן אסתר וברוך
7648403 - 09 מאור יטי
7648404 - 09 לוי לאה בית בכפר
7648405 - 09 קוסובסקי יוכבד
7648407 - 09 ורטהיים פרידל
7648411 - 09 משרד "בית בכפר דיור איכותי למבוגרים מרכזיה
7648444 - 09 'מח סיעודית
7648444 - 09 בית בכפר
7648478 - 09 "בית בכפר דיור איכותי למבוגרים מרכזיה
7648478 - 09 בן בלושטיין בתי אבות והשקעות בע"מ
7648525 - 09 סניף כפר סבא
7648555 - 09 כפר סבא
7648557 - 09 (פקס) כפר סבא
*764878 - 09
*764880 - 09
*764881 - 09
*764882 - 09