מספר טלפון


8920000 - 09 יו נט און ליין קול סנטרס בע"מ
8920023 - 09 יו נט און ליין קול סנטרס בע"מ
8920222 - 09 סייל בע"מ פור
8920333 - 09 עסקים נתניה
8920355 - 09 פקס) עסקים) נתניה
8920500 - 09 גבורי ישראל
8920707 - 09 נגה אלקטרוטכניקה בע"מ
8920800 - 09 (פקס) קאשיו יישומים סלולריים בע"מ
8920888 - 09 קאשיו יישומים סלולריים בע"מ
8920900 - 09 (פקס) דיויד שילד בע"מ
8920920 - 09 דיויד שילד בע"מ