441il.com


מספר טלפון


9529302 - 09 מזכירות תרצה
9529305 - 09 רכש יצחק
9529306 - 09 רכש משה
9529308 - 09 יבוא יצוא מירב
9529309 - 09 הנדסה דני קלינה
*952931 - 09
9529322 - 09 אורות תאורה אדריכלית בע"מ
9529322 - 09 אורות תאורה אדריכלית בעמ
*952933 - 09
*952934 - 09
9529352 - 09 רכז משק
9529353 - 09 מזכירות משרדי הקיבוץ
9529358 - 09 הנרי בית תוכנה
*952936 - 09
*952937 - 09
9529393 - 09 מספר ראשי
9529400 - 09 געש תיירות ואירועים
9529402 - 09 אירוח כפרי
9529404 - 09 חמי געש בקבוץ
9529412 - 09 (פקס) אורות תאורה אדריכלית בע"מ
9529420 - 09 פקס) מכירות) פחחייה אמדה
9529423 - 09 חשב וותיקון הרכבה משרד
9529428 - 09 הנהלת חשבונות גביה סילביה
9529429 - 09 הנהלת חשבונות גביה סילביה
*952943 - 09
9529440 - 09 הנדסה ויויאן
9529441 - 09 אלקטרוניקה משה שושן
9529445 - 09 הרכבה מדבקות עמליה דור
9529449 - 09 פקס) תפי) פקס) רכש) פקס) מזכירות) פקס) מכירות) פחחייה אמדה
9529451 - 09 וותיקון הרכבה משרד
9529460 - 09 פקס) רכש) פקס) מזכירות) פקס) מכירות) פחחייה אמדה
9529462 - 09 אנני יהושע הנהלת חשבונות
9529463 - 09 דן אנני יהושע הנהלת חשבונות
9529465 - 09 מולי דן אנני יהושע הנהלת חשבונות
9529467 - 09 ציפורה מולי דן אנני יהושע הנהלת חשבונות
9529470 - 09 חשבונות 'פקס' הנהלת
9529472 - 09 פקס) מזכירות) רכז משק
9529474 - 09 רינולד הנרי בית תוכנה
9529477 - 09 פקס) ת ש ר) קבלה אפרת ראובן רמי אבי עודד ת שר תיכנון לשיפור הראיה
9529478 - 09 פקס) דשא) אפרים שירות שדה
9529486 - 09 נוי מתפרה שיננית מרפאת שיניים
9529487 - 09 מוסך מועדון לחבר
9529696 - 09 די אס פי סמיקונדקטורס בע"מ
9529810 - 09 מינהל נשים
9529811 - 09 מינהל נשים