מספר טלפון


2312229 - 02 שרכה מדינה אלקמר ללאנת'רנת'
2312230 - 02 שרכה מדינה אלקמר ללאנת'רנת'
2312231 - 02 שרכה מדינה אלקמר ללאנת'רנת'
2312232 - 02 שרכה מדינה אלקמר ללאנת'רנת'
2312233 - 02 שרכה מדינה אלקמר ללאנת'רנת'
2312234 - 02 שרכה מדינה אלקמר ללאנת'רנת'
2312235 - 02 שרכה מדינה אלקמר ללאנת'רנת'
2312992 - 02 חאת'ם ג'ואד אסמאעיל קאסם