מספר טלפון


2325001 - 02 שרכה אלאאת'לאף אלפלסטיניה לצנאעה אלחדיד
2325002 - 02 שרכה אלאאת'לאף אלפלסטיניה לצנאעה אלחדיד
2325003 - 02 שרכה אלאאת'לאף אלפלסטיניה לצנאעה אלחדיד
2325004 - 02 שרכה אלאאת'לאף אלפלסטיניה לצנאעה אלחדיד
2325005 - 02 שרכה אלאאת'לאף אלפלסטיניה לצנאעה אלחדיד
2325006 - 02 סמיח עמראן עמר השלמון
2325007 - 02 היאה ת'נשיט אלסיאחה נאדי אלפרוסיה
2325008 - 02 היאה ת'נשיט ת'אסיאחה
2325010 - 02 ג'מעיה אלת'נמיה אלזראעיה אלאע'אסה אלזראעיה