מספר טלפון


2345000 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2345009 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2345100 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטינית עמומי
2345200 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2345209 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטינית עמומי
2345300 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטינית עמומי
2345678 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטינית מקסם אלראם