מספר טלפון


2761130 - 02 דאווד אחמד סלאמה רבאיעה
2761131 - 02 ח'אלד סלאמה ג'דוע אלעצא
2761132 - 02 זיאד אחמד עליאן צאפי
2761133 - 02 אחמד מחמוד מוסא אסעד דאר צלאח
2761134 - 02 עבד אלחלים מחמד חסין חסאסנה
2761136 - 02 אחמד מחמד חסין מחמד חסאסנה
2761137 - 02 מחמד חסין מחמד חסאסנה
2761138 - 02 מסעוד מחמד ג'דוע אלעצא
2761139 - 02 עמאד מסעוד מחמד אלעצא