מספר טלפון


2761360 - 02 מחמד אסמאעיל עלי צאלח
2761361 - 02 אחמד עודה עבדאללה שואורה
2761364 - 02 אסמאעיל סאלם אחמד צאלח
2761366 - 02 עמרו ודאעה מחמד צלאח
2761367 - 02 ח'צ'ר מחמד עבד אללה פרח
2761368 - 02 עלי עודה עבדאללה שואורה
2761369 - 02 עבדאללה עודה עבדאללה שואורה