מספר טלפון


2761580 - 02 מחמד ג'מיל חסין רבאיעה
2761581 - 02 אחמד ח'ליל מחמוד רבאיעה
2761582 - 02 נאצר האג'ס חסין אבוסרחאן
2761583 - 02 עלי נאאל עלי אבו סרחאן
2761584 - 02 עיסא מחמד חמדאן אבו סרחאן
2761585 - 02 עאמר מחמד חמדאן אבוסרחאן
2761588 - 02 ט'אהר צאלח מחמד אבו סרחאן