מספר טלפון


2773160 - 02 אבראהים עלי אחמד ד'ויב
2773161 - 02 דאווד אבראהים אחמד ת'עאמרה
2773162 - 02 חאזם מחמד סעיד שעיבאת'
2773163 - 02 אבראהים ח'ליל עאזר אלהואש
2773166 - 02 אליאס חנא אליאס מצלח
2773167 - 02 פיולית' ניקולא סביר ע'ריב
2773168 - 02 עיסא נח'לה עאזר הואש
2773169 - 02 ג'ורג' סלים פרח רשמאוי