מספר טלפון


2773370 - 02 נצרי בשארה נקולא ג'ראיסה
2773371 - 02 ג'לאל איליא ג'ורג' אנצ'וני
2773372 - 02 איליא ג'ורג' אנצ'וני אנצ'וני
2773373 - 02 נאדי אלשבאב אלסקאפי
2773374 - 02 מפיד מחמד אמין אבו צביעה
2773375 - 02 ג'ריס עודה מת'רי אלסאחורי
2773376 - 02 עטא אללה מיכאיל עטא אללה אלצוץ
2773377 - 02 שרכה N A ללת'עהדאת' אלעאמה
2773378 - 02 נאג'י אסכנדר חנא בדרה
2773379 - 02 ג'ורג' אליאס סלים עוצ'