מספר טלפון


2773420 - 02 מאג'ד סעד ג'ודה סעיד
2773421 - 02 סלפיא אלברת' סלים ח'יר
2773422 - 02 ראג'י ח'צ'ר ג'ריס עודה
2773423 - 02 ת'ע'ריד רמצ'אן מחמד בכר
2773424 - 02 מיח'אאיל אליאס ג'אד אללה ח'יר
2773426 - 02 מג'יד עיסא ג'אד אללה הואש
2773427 - 02 אליאס ג'ריס אליאס קמציה
2773428 - 02 שארלי יעקוב עיד אבו סעדי
2773429 - 02 רג'א חסאן מחמד מסעד